Info

Rozšiřujeme náš tým

Zastavení č. 11 – Kostel Nalezení sv. kříže

Hotel Antonie****/ Řecký domov     Šibeniční vrch     Hřbitov     Rozhledna     Vodojem Strmá     Glückova Vila   Nemocnice Frýdlant     Vyhlídková alej     Státní hrad a zámek Frýdlant     Mechanický BETLÉM     Kostel Nalezení sv. kříže     Špitálek

Kostel , stejně jako celé středověké městské jádro leží ve výšce 300 m nad mořem. Vznik kostela je spojován se založením města a hradu ve třetí třetině 13. století. Společně s hradem je nejvýznamnější historickou památkou Frýdlantu.

Postaven byl na místě původní kaple sv.Barbory, už v roce 1498 byla kaple zvětšena za současné rekonstrukce věže a v roce 1551 byl kostel renesančně přestavěn italskými staviteli Kašparem a Markem Valliovými z Milána. Ve věží děkanského kostela jsou zavěšeny tři zvony. Počátkem roku 2009 byly ošetřeny a znovu zavěšeny ke zvonění. Před rokem 1914 zde bylo šest zvonů a dva hodinové cimbály.

Unikátním prvkem kostela je renesanční redernská pohřební kaple, kterou dala svému choti Melchiorovi vybudovat Kateřina.

Prostoru vévodí manýristický náhrobek (1605–1610) autora Gerharda Heinricha z Amsterodamu, který působil ve Vratislavi. Toto pozoruhodné sochařské dílo funerálního typu nemá v Čechách obdoby. V roce 2010 byl do gotické oratoře kostela slavnostně zavěšen posmrtný portrét Melchiora z Redernu, jako zápůjčka ze Státního zámku Frýdlant. Jde o olejomalbu mimořádných rozměrů 3,5 m x 3,5 m, která vznikla mezi lety 1600–1605.

Nejvýraznějším objektem v prostoru před kostelem je mariánský sloup, který sem byl přemístěn v roce 1898 z náměstí (nyní T. G. Masaryka) a pochází z roku 1723. Kolem ústředního sloupu se sochou P. Marie jsou rozmístěny plastiky sv. Josefa, Jana, Jáchyma a sv. Anny, na konzole pak sv. Jana Nepomuckého.

Skrýt/Zobrazit
Online rezervace

Nebo volejte +420 725 836 003