Info

Rozšiřujeme náš tým

Zastavení č. 12 – Špitálek

Hotel Antonie****/ Řecký domov     Šibeniční vrch     Hřbitov     Rozhledna     Vodojem Strmá     Glückova Vila   Nemocnice Frýdlant     Vyhlídková alej     Státní hrad a zámek Frýdlant     Mechanický BETLÉM     Kostel Nalezení sv. kříže     Špitálek

Špitál byl založen měšťany 16.května 1561, díky jejich úsilí a finančním darům v čele s tehdejší purkmistrem Cristoffem Rollenem.

Ve třicetileté válce se stal vrchnostenským zařízením, které plnilo svoji úlohu pro celé panství.

Špitály, jichž vzniklo na území Čech cca 300, ponejvíce ve 13. a 14. století, byly zaopatřovacími ústavy pro nemohoucné, přestárlé či jinak postižené obyvatelstvo.

Špitálníci byli živeni a šaceni z nadací, kdy bylo přesně stanoveno kolik jídla a ošacení jim bude poskytnuto. Jejich povinností bylo modlit se za své dobrodince. Špitály obvykle nedisponovaly vysokým počtem míst, většinou jich bylo 10–12. Frýdlantský špitál byl ještě menší a koncem 17. století v něm bylo 6 míst.

Budova prošla náročnou rekonstrukcí a byla veřejnosti zpřístupněna 1. června roku 2012.

Ve Špitálku se nachází další expozice muzea, jejím naprostým unikátem je místnost s pozůstatky chlebové pece, která je zhruba 500 let stará. Repliku této pece naleznou návštěvníci na zahradě v areálu muzea.

Zpět k hotelu Antonie se vydejte ulicí Kodešova, ze které po 200 m odbočte vpravo, přejděte pěší můstek a ulicí U Potoka a ulicí U Plovárny vystoupejte k železničnímu nádraží Předměstí.

Skrýt/Zobrazit
Online rezervace

Nebo volejte +420 725 836 003