Info

Rozšiřujeme náš tým

Zastavení č. 4 – Rozhledna

Hotel Antonie****/ Řecký domov     Šibeniční vrch     Hřbitov     Rozhledna     Vodojem Strmá     Glückova Vila   Nemocnice Frýdlant     Vyhlídková alej     Státní hrad a zámek Frýdlant     Mechanický BETLÉM     Kostel Nalezení sv. kříže     Špitálek

Na Frýdlantsku vznikaly tzv. okrašlovací spolky, jejichž hlavní náplní bylo budování vyhlídek, cest, parků a pomníků.

Nad Frýdlantem vyrostla díky okrašlovacímu spolku v roce 1890 dřevěná rozhledna vysoká 14 m. V té době výšina nebyla zalesněna. V okolí rozhledny byly pastviny oddělené dosud viditelnými kamennými zídkami.

V roce 1905 musela být dřevěná rozhledna stržena, ale již v následujícím roce se začala stavět nová, cihlová a o 6 m vyšší věž. Byla slavnostně otevřena 30. dubna 1907.

Po letech nezájmu, kdy byla věž využívána pouze k technickým účelům, ji v roce 1980 vrátili jejímu původnímu účelu frýdlantští turisté. Rozhlednu převzalo Město Frýdlant do svého majetku 28. listopadu 2008 a nadále slouží veřejnosti jako vyhledávaný turistický cíl.

Projděte kolem rozhledny a dalších staveb a po pěšině pokračujte lesem (dříve pastvinami) směrem na východ a pozorujte v lesním podrostu zbytky kamenných zídek. Když opustíte les, pokračujte po stezce přes louku až na asfaltovou cestu, po které se vydáte z kopce.

Skrýt/Zobrazit
Online rezervace

Nebo volejte +420 725 836 003