Info

Rozšiřujeme náš tým

Zastavení č. 7 – Nemocnice Frýdlant

Hotel Antonie****/ Řecký domov     Šibeniční vrch     Hřbitov     Rozhledna     Vodojem Strmá     Glückova Vila   Nemocnice Frýdlant     Vyhlídková alej     Státní hrad a zámek Frýdlant     Mechanický BETLÉM     Kostel Nalezení sv. kříže     Špitálek

Nemocnice byla slavnostně otevřena 24. září 1902. Její stavba probíhala 4 roky pod taktovkou architekta Neisera. Nemocnice dostala název „Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I.“ Při zahájení se nemocnice mohla pyšnit 50 lůžky v hlavní budově a 13 lůžky v infekčním pavilonu. Toto množství se však ukázalo jako nedostatečné a proto již v roce 1905 byla rozšířena o 10 lůžek. V roce 1906 přibyla další dvě lůžka v hlavní budově a na infekčním pavilonu dvě dětská lůžka. Nemocnice využívala už od začátku provozu moderních metod. Rentgen nemocnice dostala v roce 1908, zařízení pro léčení suchým vzduchem v roce 1909, přístroj zvaný „universo“ určený pro vibrační masáže, galvanizaci, faradizaci a endoskopii v roce 1911. Těmito přístroji se zlepšilo vyšetření i samotná léčba. Vedoucím lékařem byl tehdy MUDr. Jindřich Plumert a správcem nemocnice Eduard Schiller, dále zde bylo zaměstnáno 6 sester z řádu sv. Karla Boromejského a jako pomocný personál 1domovník a 3 posluhové. Během prázdnin vypomáhal 1 medik.

Od 1. ledna 1954 přešly všechny léčebné ústavy do správy státu. V nemocnicích byly rušeny třídy a byla jim uložena povinnost přijmout každého pacienta, jehož zdravotní stav to vyžaduje. Nemovitost skládající se ze staveb a pozemků je ve vlastnictví města Frýdlantu. Zdravotnické služby poskytuje v nemocnici soukromá společnost. Patří sem lůžková oddělení chirurgie, interny, intenzivní péče a následné intenzivní péče a řada odborných ambulancí, včetně rehabilitace. V areálu byla zřízena i ústavní lékárna. Od nemocnice se vydejte po silnici první třídy respektive ulici Fügnerova a odbočte po cca 300 m vlevo do ulice Bělíkova. Ulicí Bělíkova projdete okolo další prvorepublikové luxusní vily a zároveň okolo skupiny panelových domů ze 70.let minulého století. Asfaltová silnice vás povede stromořadím s překrásnými výhledy na státní hrad a zámek Frýdlant a město Frýdlant k frýdlantskému zámku.

Skrýt/Zobrazit
Online rezervace

Nebo volejte +420 725 836 003