Cookies na Antoniehotel.cz

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci služeb Antonie Hotels s.r.o.. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

Reklamní cookies

Prostřednictvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na níže uvedené adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Cookies

„Cookies“ jsou textové soubory, které se v závislosti na nastavení webového prohlížeče Uživatele uloží na jeho počítač To umožňuje zvýšit uživatelský komfort stránek, identifikovat populární oblasti webu  Provozovatele a následně jej přizpůsobit potřebám Uživatele.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud Uživatel nechce cookies používat, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu tak, aby cookies prohlížeč neakceptoval – lze tak učinit i instalací doplňku do webového prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Widgety sociálních sítí

Webové stránky Provozovatele používají widgety sociálních sítí, aby Uživateli umožnily sdílet obsah webových stránek Provozovatele na různých sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, apod.). Pro informace o tom, jak a jaké informace tyto třetí strany shromažďují a jaké soubory cookie využívají, je třeba, aby si Uživatel prostudoval zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Pokud Uživatel nechce cookies přijímat, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu tak, aby cookies prohlížeč neakceptoval

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.antoniehotel.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Ukončení

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit užívání webové stránky Uživateli nebo mu přístup na tuto stránku odepřít v případě, že se bude domnívat, že ze strany Uživatele došlo nebo dochází k porušování našich práv a/nebo oprávněných zájmů nebo v případě, že bude považovat chování Uživatele na svých stránkách za nevhodné či nepřijatelné.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Kontakt

Máte-li jakékoliv připomínky nebo dotazy k ochraně osobních údajů, můžete nám je zaslat na e-mail info@antoniehotel.cz.cz.


Návrat na domovskou stránku

Antonie Hotel ve Frýdlantu hodnocení